označení členů odboru SAR

Označení příslušnosti k Hasiči Česká republika, odboru SAR a družstvu nebo skupině na stejnokroji:

na levém rukávu stejnokroje se nosí znak Hasiči ČR a nad ním pod ramením švem domovenka „SAR s náznem obce“ – „SAR Plzeň“, „SAR Lysá na Labem“, „SAR Chomutov“ a případně další.  Na pravém rukávu pak znak odboru vyhledávání a záchrany – SAR (viz výše).  Pod ním se umisťují tzv „křídla“ kvalifikce SAR tesch.     Atestovaní kynologové lezci držitelé a jiní specialisté mohou nosit nášivku odbornosti na levé kapse pracovního stejnokroje.                                                                                                     

Funkční označení členů a funkcionářů

 

Sutaška členů výkonného výboru družstva SAR je světle modrá na rozdíl od členů VV SDH

Výkonný výbor odboru SAR je postaven na roveň VV krajského územního odboru.

Výkonný výbor krajského odboru SAR je postaven na úroveň okresního územního odboru. Sutaška je světle modrá zlatě propletená. Vzniká za předpokladu existence minimálně 3 družstev SAR v jednom kraji se samostatnou právní subjektivitou.

Výkonný výbor družstev SAR je postaven na roveň VV SDH (družstvo SAR – 5 a více členů)

V čele skupiny SAR (2 – 4 členové) je tajemník s označením tajemníka SDH

Na pracovním a zásahovém stejnokroji (výložka na hrudi),  mohou členové bez funkce  používat označení hlavní funkce v týmu            kynolog:  „K-9“, zdravotník: „MED“, technické zabezpečení: „TECH“, lezec „ROPE“ nebo obeccné „SAR“.  Tyto se nepoužívají na variantách stejnokroje s  nárameníky. Tam se užívají nárameníky s funkčním označením členů a funkcionářů, viz výše. Členové zařazení v JPO, mohou při reprezentaci jednotky  nostit označení funkce v jednotce požární ochrany stanovené zákonem. Pak knoflíky a další doplňky na stejnokroji jsou stříbrné barvy.