3. Pracovní setkání psovodů SH ČMS

Zbiroh  6.- 8.10.2017

Začátkem října 2017 se ve Zbirohu uskutečnilo třetí pracovní setkání psovodů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Srazu se zúčastnilo celkem čtyřicet devět psovodů z devíti sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky a také řada hostů, pomocníků a lektorů.

   Pracovní náplň třetího setkání psovodů probíhala formou nabídky. Účastníci si mohli při vyplňování přihlášky vybrat z celkem osmi pracovišť – sutinové vyhledávání, plošné vyhledávání motivační, plošné vyhledávání ve dvou sektorech, práce se psy ve výšce s využitím lezeckého trenažéru, základy neodkladné péče a kardiopulmonální resuscitace, první pomoc psům a seminář „odměna a trest“ v záchranářském výcviku. Následně organizátoři každému vytvořili individuální program na celý víkend. Nácvik sutinového vyhledávání se uskutečnil v objektu pivovaru Švabín. Byly naplánované úkoly jak pro mladé psy­ začátečníky, tak pro psy připravené na zásah. Akce se zúčastnilo několik psů s platným atestem „sutiny“ MV­ generálního ředitelství HZS ČR či na něj nominovanými. Žádný robot nebo umělý detektor pachu dosud psy v sutinách nedokáže nahradit. I v moderní době jsou to právě psi, kteří dokážou nejefektivněji najít v sutině zavalenou osobu. Základem je schopnost pohybu po sutině, dobrý čich a značení lidského pachu štěkáním.

   Motivační vyhledávání se odehrávalo v nedalekém lesním porostu. Účastnili se ho převážně psovodi se štěňaty a mladými psy. Ti, kteří se připravují k pátrání v plochách, si mohli sami sebe vyzkoušet na vytyčených sektorech v obtížném lesním terénu. Ne každému se podařilo najít v časovém limitu třicet minut oba uložené figuranty. Stanoviště, na kterém si psovodi mohli zlepšit práci se psy ve výšce, bylo na lezeckém trenažéru v areálu Záchranného útvaru HZS ČR. Smyslem tohoto nácviku je připravit psa i psovoda na případný přesun za pomoci lezecké techniky. Pes by měl přesun ve speciálním postroji snášet bez známek paniky a hlavně by měl být schopný okamžitě po ukončení přesunu pracovat – pátrat po zavalených osobách. V přednáškových místnostech probíhaly tři semináře. Josef Synáč, DiS., ze Sboru dobrovolných hasičů Blovice a Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje psovodům předvedl základy neodkladné péče a kardiopulmonální resuscitace. Zuzana Wildmannová seznámila psovody se základy první pomoci psům. Kateřina Jančaříková vedla seminář „Odměna a trest v záchranářském výcviku“.

Součástí pracovního setkání byl i sobotní slavnostní nástup za účasti vedoucího ústřední odborné rady represe Bc. Roberta Kučery a předání jmenovacích dekretů velitelům družstev psovodů a koordinátorce zahraničních misí. Pořadatelé zajistili ubytování v budově Záchranného útvaru HZS ČR. Někteří účastníci ovšem našli zázemí v připravených stanech, aby mohli být se svými psy. Akce by se v této kvalitě nemohla uskutečnit bez podpory sponzorů. Hlavními byly Plzeňský kraj, který setkání finančně podpořil, a Záchranný útvar HZS ČR, jenž poskytl zázemí. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR pro změnu věnovala dárky účastníkům, společnost Colloredo­ Mannsfeld umožnila přístup do lesních terénů a Švabín uvolnil objekt bývalého pivovaru. Největší podíl na uskutečnění této akce měli našil členové, kteří v té době byli členy SDH Zbůch

nástup cvičících týmů

 

 

 

 

                     

Děkujeme za podporu: 

 

 

 Švabín s.r.o.