Členové družstva

domovenkam

družstvo psovodů

Pavel Sudzina           :   velitel družstva psovodů a člen OORR,                                                                                lezec                                                                                       


Eva Šmolíková            :   zástupce velitele družstva a člen výboru SDH                                                                  hasič – psovod I.


Petra Rolníková          :   hasič – psovod I. , zdravotník


Michal Kuttan             :   hasič – psovod I.


Dita Reiserová            :   hasič – psovod I.


Tomáš Hofman            :   hasič – psovod I.


Kateřina Jančaříková:   hasič – psovod čekatel


Antonín Jančařík        :   hasič, technické zabezpečení psovodů II.


 

 

družstvo mládeže

Petra Balíčková         :   ml. hasič – psovod I. , instruktor MH


Michaela Vosátková :  ml. hasič – psovod I.


Eliška Šmolíková       :  ml. hasič – psovod I.


Patrik Sudzina           :  ml. hasič, technické zabezpečení psovodů II. ,                                                                   lezec


Eva Šmolíková ml.    :   ml.hasič – technické zabezpečení psovodů I.


Lucie Michalová          :  ml. hasič – technické zabezpečení psovodů I.


Barbora Franclová      :  ml. hasič – technické zabezpečení psovodů I.

 náš tým